Tariffavtalen på 1-2-3

Tariffavtalen på 1-2-3

Bli med på en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen og tariffavtalen!

For organiserte bedrifter er hovedavtalen og tariffavtalen to av de viktigste lønnspolitiske dokumentene. Avtalene regulerer både økonomiske og ikke-økonomiske rettigheter og utfyller mange av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Bedriftens lokale lønnspolitikk må dessuten alltid bygges rundt gjeldende tariffavtale. Det er derfor viktig at ledere og andre som jobber innen personal/HR har kunnskap til disse bestemmelsene.

Temadagen er ment både for de som trenger en oppfriskning i avtaleverket generelt og kanskje har noen spørsmål, og for de som ikke har så mye kjennskap til dette fra før. Samfunnsbedriftene arbeidsgiverservice inviterer til temadag med en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i både hovedavtale (felles) og tariffavtalen som gjelder for din bedrift. Det blir egen sesjon for hver tariffavtale.

Program:
Kl. 10.00 - 11.30: Hovedavtalen
Kl. 11.30 - 12.30: Pause
Kl. 12.30 - 15.00: Bedriftsavtalen / Hovedtariffavtalen / Energiavtalen

Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter
Sted:
På web - du vil få tilsendt lenke.
Tid: 10.00 - 15.00
Pris: 1000,-
Påmeldingsfrist: 25. august 2020


Foto: Jonas Wurster/Unsplash