Tariffoppgjøret 2022: resultat og lokale forhandlinger

Tariffoppgjøret 2022: resultat og lokale forhandlinger

Samfunnsbedriftene inviterer til tariffkonferanse den 15. juni. Her går vi parallelt gjennom resultatet fra hovedtariffoppgjøret og bedriftsavtaleoppgjøret, slik at du kan følge sporet som er relevant for din bedrift. 

Innen 15. juni skal de sentrale tariff-forhandlingene for både Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen være ferdig. På tariffkonferansen går vi gjennom disse avtalene med tanke på resultater og handlingsrommet for lokale forhandlinger. Det blir en egen sesjon for hver tariffavtale.

Om du lurer på hvilken tariffavtale din bedrift følger, kan du lese mer her.

OBS: Forhandlingene om energiavtalene er flyttet til høsten. Vi skal holde tilsvarende seminar for energibedriftene når energiforhandlingene er gjennomført.

På tariffkonferansen den 15. juni vil vi også gå gjennom lokale forhandlinger:

• Forhandlingsbestemmelsene

• Lønnspolitikk

• Lokalt handlingsrom

• Bruk av særskilte lønnsforhandlinger

 

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.

 

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo (Bedriftsavtalen) Det er også mulig å melde seg på digital deltagelse. 

Hovedtariffavtalen vil kun være digital. 

Tid: 15. juni 10.00-12.00 (Hovedtariffavtalen)

       15. juni 10.00-13.00 (Bedriftsavtalen)