Varsling - Er du klar for de nye reglene?

Varsling - Er du klar for de nye reglene?

Varsling er ikke noe nytt. Likevel får temaet fornyet aktualitet med lovendringen som trer i kraft 1. januar 2020. Endringen innebærer blant annet at varslingsbestemmelsene får utvidet virkeområde. Definisjonen av kritikkverdige forhold, fremgangsmåte ved varsling og arbeidsgivers aktivitetsplikt er noe av det som får nytt innhold når de nye reglene trer i kraft.

I enhver organisasjon vil det kunne forekomme kritikkverdige forhold. Det er viktig at dette kommer til ledelsens kunnskap, slik at det er mulig å vurdere og evt. sette inn tiltak for å rette forholdet.

For å kunne håndtere varsling på en forsvarlig måte må du som arbeidsgiver ha kjennskap til dette:
- Hva er varsling?
- Har virksomheten tilfredsstillende varslingsrutiner?
- Hvordan skal virksomheten håndtere et varsel?
- Hvordan skal arbeidsgiver gjennomføre undersøkelser?
- Hvordan skal arbeidsgiver ivareta de involverte?
- Hvordan skal arbeidsgiver konkludere og håndtere utfallet?

Dette er blant de spørsmålene du vil få svar på denne temadagen.

 

Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i KS Bedrifts medlemsbedrifter

  • Når: Torsdag 14. november kl. 10:00-15:00
  • Hvor: KS Bedrift, Haakon VIIs gt. 9, Oslo. Møterom Lederen i 6. etasje. 
  • Pris: Kr. 1 200,- pr. pers inkludert lunsj.


    Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 30 dager før møtedato.