Temadag - Konflikthåndtering

Informasjon kommer

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.