Temadag

Årets hovedoppgjør er avsluttet. Temaet denne dagen blir en oppfølging av dette.
Mer info kommer.

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.