Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3

Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3

En gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen og tariffavtalen!

Samfunnsbedriftene inviterer til temadag med en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Hovedavtale (felles) og tariffavtalen (tre parallelle sesjoner) som gjelder for din bedrift. For organiserte bedrifter er Hovedavtalen og tariffavtalen to viktige lønnspolitiske dokument. Avtalene regulerer både økonomiske og ikke-økonomiske rettigheter og utfyller mange av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ved utforming av lokal lønnspolitikk må dessuten disse avtalene legges til grunn. Det er derfor viktig at ledere og andre med ansvar innen personal/HR har kunnskap om bestemmelsene. Temadagen er tiltenkt både for de som kjenner avtalene fra før, men ønsker å friske opp kunnskapen, og de som ikke har så mye kjennskap til dette fra før.

 

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.

 

Det vil bli mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Vi oppfordrer til fysisk deltakelse da dette erfaringsmessig gir best utbytte.

 

Program:

10.00 – 11.30 Gjennomgang av Hovedavtalen, del A og C. – (Marianne)

11.30 – 12.15 Pause (med lunsj for de som deltar fysisk)

12.15 Tre parallelle sesjoner med gjennomgang av:

          * Bedriftsavtalen

          * Energiavtalene

          * Hovedtariffavtalen

Ca. 15.00 Slutt

 

Når: Tirsdag 30. august kl. 10:00-15:00

Hvor: Fysisk deltakelse: Samfunnsbedriftene, Haakon VIIs gate 9, Oslo

          Digital deltakelse: Du vil få tilsendt lenke dagen før temadagen. Ved digital deltakelse du få høre foredragsholder og sende inn spørsmål på chat. Det blir ikke mulig å stille spørsmål verbalt.

Pris pr. person: Fysisk deltakelse: kr. 1.500,- Digital deltakelse: Kr. 1.150,-

Påmeldingsfrist: 18. august

Påmeldingen er bindende.