Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3

En gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen og tariffavtalen!

Samfunnsbedriftene inviterer til temadag med en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Hovedavtale (felles) og tariffavtalen (tre parallelle esker) som for din bedrift.

Temadagen er en avtale for de som kjenner avtalene fra før, menn som ønsker å friske opp kunnskapen, og de som ikke har så mye kjennskap til fra før. 

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.


Mer info kommer.