Temadag

Info kommer.

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.