Arbeidstid for avfallsbedriftene

Arbeidstid for avfallsbedriftene

Inndeling av arbeidstid. Overtid. Gjennomsnittsberegning. I vårt webinar for avfallsbedrifter den 15. mars tar vi for oss aktuelle problemstillinger om arbeidstid og arbeidstidplanlegging. 

Kursledere for dette webinaret er advokat Ane Granlund og advokatfullmektig Nora Birgitte Kalvatn, begge Samfunnsbedriftene. Webinaret er todelt:

  • I første halvdel av webinaret tar vi for oss gjennomsnittsberegning av arbeidstid med fokus på bruk av timebank for ansatte i avfallsbedrifter.
  • I andre halvdelen av webinaret tar vi opp, og svarer på, en rekke arbeidstidsrelaterte spørsmål som vi vet oppstår hos avfallsbedriftene våre.


Målgruppe:
ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.

Tid: 15. mars 2022, kl. 10:00 - 12:00.

Sted: Webinar.

Medlemspris: kr. 900,-

 

(Foto: Jill Johannessen)