Arbeidstid for avfallsbedriftene – Hva vil du høre mer om?

Arbeidstid for avfallsbedriftene – Hva vil du høre mer om?

Inndeling av arbeidstid. Overtid. Gjennomsnittsberegning. Hvilke problemstillinger bør vi fokusere på under webinaret om arbeidstid den 15. februar? Vi ønsker innspill fra deg med HR-ansvar i en avfallsbedrift.

Aktuelle problemstillinger om arbeidstid og arbeidstidplanlegging, spesielt for avfallsbedrifter.

Vi deler webinaret i to:

  • Den første delen dreier seg om gjennomsnittsberegning av arbeidstid med fokus på bruk av timebank for ansatte i avfallsbedrifter.
  • I andre halvdelen av webinaret tar vi opp og svarer på en rekke arbeidstidsrelaterte spørsmål som vi vet oppstår hos avfallsbedriftene våre

Målgruppe: ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften.

Tid: 15. februar 2022, kl. 10:00 - 12:00.

Sted: Webinar.

Medlemspris: kr. 900,-

 

(Illustrasjonsbilde fra FREVAR, foto: Erik Kirkman)