Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Mange virksomheter plikter å ha beredskap utenfor arbeidsstedet, mens andre virksomheter velger å opprette beredskapsordning på eget initiativ. Felles for alle er at de har et driftsmessig beredskapsbehov utenfor arbeidstiden. Behovene er likevel ulike fra en bedrift til en annen, og ordningene innordnes forskjellig -og da er det ikke alltid regelverket passer.

 

Samfunnsbedriftene får mange henvendelser knyttet til beredskapsvakt (hjemmevakt), og tilbakemeldingene vi får, sier oss at det er mange som sliter med å forstå hvilke muligheter som finnes. På dette webinaret vil vi derfor, i tillegg til å gjennomgå regelverket, peke på handlingsrommet man har når man skal etablere denne type beredskapsvaktordninger.

 

Foredragsholder: Frode Nilssen, direktør for arbeidsgiverservice i Samfunnsbedriftene

Tid: 23. mars, kl. 10:00 – 11:30
Pris: 900,- for medlem, 2.000,- for ikke-medlem