Temadag : Ferietid og ferieavvikling

Temadag : Ferietid og ferieavvikling

Tiden går heldigvis fort frem mot sommeren 2021, men det betyr også at det nå bare er to måneder igjen før ferien må være klar. Kjenner du reglene i Ferieloven godt nok til å svare på spørsmål fra de ansatte? Og har du nok kunnskap slik at du vet hva arbeidsgiver kan bestemme og hva den ansatte kan kreve?

Vi vil belyse hovedregler for avvikling av ferie, men også hva som gjelder i spesielle situasjoner som ved sykdom og permittering. Hva skjer dersom ferien ikke blir avviklet som fastsatt? Hvordan er reglene for overføring av ferie?

 

Foredragsholder: Ane Granlund, Advokat i Samfunnsbedriftene

Tid: 13. april, kl. 10:00 - 11:30
Pris: 900,- for medlem, 2.000,- for ikke-medlem