Temadag: Hvordan skal arbeidsgiver fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten?

Temadag: Hvordan skal arbeidsgiver fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten?

I dette webinaret gir vi din virksomheten en innføring i arbeidsgivers aktivitets – og redegjørelsesplikt Fra 1. januar 2020 ble bedriftenes aktivitets – og redegjørelsesplikt (ARP) på likestillingsområdet styrket. Alle norske bedrifter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette følger av likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 4. For visse arbeidsgivere inntrer det også en plikt til å redegjøre for status når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, og hvordan de arbeider for å hindre diskriminering.

 

Dette gjelder arbeidsgivere i offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte. Disse arbeidsgiverne skal i tillegg følge en spesifisert arbeidsmetode og redegjøre for status for kjønnslikestilling i virksomheten og hvordan de arbeider med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den samme plikten gjelder for virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte når en fagforening i virksomheten krever det. Offentlige myndigheter har i tillegg en plikt etter § 24 til å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. For å gi medlemsvirksomhetene i Samfunnsbedriftene en innføring i regelverket og i hvordan den enkelte virksomhet kan oppfylle ARP, får vi digitalt besøk av fagdirektør Lars Kolberg, og seniorrådgiver Helene Jesnes fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO vil gjennomgå pliktene som gjelder for de ulike virksomhetene, og hvordan disse pliktene kan ivaretas i praksis. Både de ulike beskyttede diskrimineringsgrunnlagene og områdene arbeidsgiver skal jobbe med, som f.eks. likestilt rekruttering, blir nærmere belyst i innlegget. Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene vil starte dagen med å snakke om hvordan Samfunnsbedriftene jobber systematisk med mangfold.

 

Program

Kl. 09.30 – 10.00 Mangfold i Samfunnsbedriftene - hvorfor det? 

Kl. 10:00 – 10.45 Gjennomgang av regelverket

Kl. 10.45 – 11.00 Pause

Kl. 11 – 11.45: Praktiske råd om hvordan virksomhetene kan komme i gang med arbeidet med ARP, herunder de tillitsvalgtes rolle i arbeidet og gjennomgang av tilgjengelige ressurser og maler

Kl. 11.45 – 12.00 Pause

Kl. 12- 12.30: Dokumentasjonsplikt, opplysningsplikt og håndheving

Kl. 12.30 – 13.00: Spørsmål og oppsummering

 

Målet med temadagen er å øke bevisstheten om arbeidsgivers aktivitets – og redegjørelsesplikt, og gi konkret veiledning om hvordan dette arbeidet kan ivaretas i den enkelte virksomhet.

Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter.

Når: 23. november Kl. 09.30-13.00

Pris: Webinaret er gratis

Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut i forkant av webinaret

 

Meld deg på ved å klikke på den blå boksen oppe til høyre.