Konflikt på jobb? Lær hvordan du går frem

Konflikt på jobb? Lær hvordan du går frem

Et sunt arbeidsmiljø er nøkkelen til å levere gode tjenester over tid. En konflikt kan ødelegge mye for mange. Lær mer den 22. mars av konfliktekspert Ole André Bråten og vår advokatfullmektig Marianne Liaklev. Meld deg på i dag!

Velkommen til en fagdag om arbeidsmiljøutfordringer og konflikthåndtering. Uheldig adferd mellom ansatte, uenigheter, samarbeidsutfordringer, kommunikasjonsutfordringer, mobbing og trakassering forekommer fra tid til annen på den enkelte arbeidsplass.

Konflikter og trakasserende adferd som får utvikle seg over tid, og som ikke håndteres godt av arbeidsgiver, kan i verste fall påføre både arbeidsmiljøet og virksomheten skader av økonomisk og ikke-økonomisk art.

Dårlig håndterte saker og arbeidsmiljøutfordringer kan for ekspempel føre til at ansatte slutter eller blir sykemeldt. I alvorlige saker kan ansatte til og med få varige mén som i neste omgang fører til at de faller ut av arbeidslivet. Virksomheten på sin side kan oppleve produksjonssvikt, negativ medieomtale, omdømmesvikt.

På fagdagen om arbeidsmiljøutfordringer og konflikthåndtering vil dette temaet bli belyst fra flere perspektiver. Vi har vært så heldige å få med oss Ole Andre Bråten denne dagen, som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og konfliktforsker.

Bråten har bred erfaring med forskning og organisasjonsutvikling innen konflikthåndtering i norsk arbeidsliv, fra ledelse av granskningsprosesser etter varsler om kritikkverdige forhold- til lederstøtte og endringsprosesser ved interne arbeidsmiljøproblemer.

Bråten er også forfatter av flere fagbøker i konflikthåndtering, der han har utviklet en nivåbasert modell for konflikthåndtering basert på arbeidsmiljølovens krav.

Bråten vil sammen med advokatfullmektig Marianne Liaklev, som arbeider med arbeidsrett i Arbeidsgiverservice i Samfunnsbedriftene, gi deltakerne praktisk og nyttig kunnskap, av juridisk og psykologisk karakter, som vil gi et godt utgangspunkt for en helhetlig tilnærming og håndtering av saker som omhandler arbeidsmiljøet.

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forebygge arbeidsmiljøutfordringer bedre, få oversikt over de juridiske spillereglene i slike saker og lære mer om hvilke metoder som kan tas i bruk og hvilke grunnleggende juridiske prinsipper som må ivaretas i håndteringen av disse sakene.

 

Program:

Kl. 10 – 10.15: Velkommen og innledning (Marianne Liaklev og Ole André Bråten)

Kl. 10.15 – 11: Årsakene til at konflikter og samarbeidsproblemer, herunder også mobbing og trakassering, oppstår, og hvordan disse utvikler seg og påvirker virksomheten.

Kl. 11- 11.15: Pause

Kl. 11.15 – 12.00: Arbeidsgivers, arbeidstakers og andre aktørers ansvar og myndighet i arbeidsmiljøsaker, herunder nærmere om blant annet rutiner for konflikthåndtering og mobbing og trakassering (Liaklev)

Kl. 12 – 13: Lunsj

Kl. 13 – 13.45: Forebygging i praksis (Bråten)

Kl. 13.45 – 14.00: Pause

Kl. 14.00 – 14.30: Grunnleggende prinsipper for konflikthåndtering og aktuelle konfliktløsningsmetoder. (Liaklev og Bråten)

Kl. 14.30 – 15.00: Den vanskelige samtalen (Bråten)

 

Målgruppe: Ledere, personal-/HR eller andre med arbeidsgiveransvar i bedriften. 

Sted: Samfunnsbedriftene, Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Pris: Kr. 2.500,- for fysisk deltagelse, Kr. 2.000,- for digital deltagelse


(Foto: Ole André Bråten / Jill Johannessen)