Temadag om varsling

Temadag om varsling

Vi gjentar suksessen fra årskonferansen 2022 og inviterer til temadag om varsling i samarbeid med Kulturkompaniet 

Målet med dagen er at dere som arbeidsgivere får grunnleggende kunnskap og forståelse om varslingsreglene og hvordan disse kan anvendes i praksis.

Skuespillere fra Kulturkompaniet vil vise oss ulike problemstillinger, og Samfunnsbedriftenes jurister vil bidra med faglig innhold og diskusjon. På denne måten håper vi at dagen vil skape engasjement, lærling og forståelse!

Vi vil blant annet komme nærmere på:

- Hva skal anses som et formelt varsel?

- Hva er forsvarlig varsling?

- Deres plikt (arbeidsgiver) til å undersøke og følge opp et varsel?

- Ivaretagelse av varsler og den omvarslede

- Forbudet mot gjengjeldelse

 

Tid: 23.03.2023 kl. 09.30-15.30

Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Pris: 3.500,- for medlemmer, 5.000,- for ikke medlemmer

Påmeldingsfrist: 08.03.2023 kl. 12.00

 

Målgruppe: Ansatte i medlemsbedrifter med personalansvar og HR - og administrative ansatte.