Varsling og granskningsprosesser

Varsling og granskningsprosesser

Hva kan du forvente i en varslingssak - og hvordan står du best mulig rustet i en granskningsprosess? Den 17. februar vil kursleder og forfatter Ole André Bråten lose deg gjennom problemstillingene.

På denne digitale temadagen vil du få inngående innføring i både de juridiske og psykologiske sidene av en varslingsprosess. Du vil få nye perspektiv både til mottak av varsler - og ledelse av objektive utredningsprosesser.

Etter å ha deltatt på denne digitale temadagen vil du ikke minst reflektere rundt hvordan bygge og utvikle en transparent organisasjonskultur, som kan forebygge at det dannes grunnlag for kritikkverdige forhold i virksomheten. Gjennom temadagen vil det være mulighet til å stilles spørsmål til ekspertene underveis - samt i en egen Q&A på slutt av temadagen. 

 

Tid: 17. februar, kl. 10:00 - 13:00
Pris: 900,- for medlem, 2.000,- for ikke-medlem
Plattform: Zoom - alle påmeldte får tilgang med lenke

 

Program


10:00 - 10:10: Introduksjon og presentasjon
10:15 - 11:00: Hvordan bygge en transparent kultur? (Ole Andre Bråten)
11:00 - 11:45: Juridiske perspektiv på varsling, herunder en gjennomgang av varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prinsipper for saksbehandlingen (Marianne Liaklev og Ane Granlund) 
11:45 - 12:30: Vitne- og avhørspsykologiske perspektiv på granskningsprosesser (Bråten) 
12:30 - 13:00: Oppsummering, Q&A

Foredragsholdere: 

Advokatfullmektig Marianne Liaklev og advokat Ane Granlund er ansatt i Samfunnsbedriftene og arbeider daglig med personal – og konfliktsaker. De har begge lang erfaring i å håndtere vanskelige personalsaker, herunder blant annet varslingssaker.

Ole Andre Bråten er en ettertraktet rådgiver innen psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonskultur, konfliktforsker og fagbokforfatter innen trakassering i arbeidslivet.

Han har ledet en en rekke utredning- og granskningsprosesser, samt undervist innen vitne- og avhørspsykologi - og taktisk etterforskning ved Politihøgskolen. 
I tillegg til utdanning og erfaring fra justissektoren har han 5-årig spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. 

 

Meld deg på i boksen oppe til høyre.

 

Bilde: Ole Andre Bråten