Webkurs: Fra hjemmekontor tilbake til arbeidsplassen - ekstra gjennomføring!

Webkurs: Fra hjemmekontor tilbake til arbeidsplassen - ekstra gjennomføring!

Myndighetene har oppfordret til å jobbe hjemmefra om mulig. Men nylig ble anbefalingene moderert. Da forrige webkurs ble fulltegnet, holder vi kurset på ny den 15. mai. Meld deg på i dag!

Denne generelle anbefalingen er begrunnet i smittevernhensyn. Samtidig har myndighetene nå initiert en gradvis gjenåpning av samfunnet, og de generelle smitteverntiltakene er myket opp. Hva betyr dette for spørsmålet om ansatte skal jobbe fra hjemmekontor eller møte på arbeidsplassen?

- Hvordan påvirker oppmykningen i smitteverntiltakene arbeidsgivers risikovurdering?
- Tilsier risikovurderingen at arbeidsplassen kan gjenåpnes, helt eller delvis?
- Hvilke smitteverntiltak kan og bør arbeidsgiver iverksette forut for og under en hel eller delvis gjenåpning?
- Hvilke utfordringer oppstår når ansatte skal tilbake på arbeidsplassen?

Plattform: Zoom - de påmeldte vil få tilsendt link
Tid: 10.00 - 11.30
Pris: 900 kr per person
Frist for påmelding: Torsdag 14. mai 2020
Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftene sine medlemsbedrifter