Webkurs: Fra hjemmekontor tilbake til arbeidsplassen

Webkurs: Fra hjemmekontor tilbake til arbeidsplassen

Myndighetene har så langt oppfordret alle som har mulighet til det om å jobbe hjemmefra. Den 7. mai ble anbefalingene moderert.

Denne generelle anbefalingen er begrunnet i smittevernhensyn. Samtidig har myndighetene nå initiert en gradvis gjenåpning av samfunnet, og de generelle smitteverntiltakene er myket opp. Hva betyr dette for spørsmålet om ansatte skal jobbe fra hjemmekontor eller møte på arbeidsplassen?

- Hvordan påvirker oppmykningen i smitteverntiltakene arbeidsgivers risikovurdering?
- Tilsier risikovurderingen at arbeidsplassen kan gjenåpnes, helt eller delvis?
- Hvilke smitteverntiltak kan og bør arbeidsgiver iverksette forut for og under en hel eller delvis gjenåpning?
- Hvilke utfordringer oppstår når ansatte skal tilbake på arbeidsplassen?

Plattform: Zoom - de påmeldte vil få tilsendt link
Tid: 10.00 - 11.30
Pris: 900 kr per person
Frist for påmelding: Fredag 8. mai 2020
Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftene sine medlemsbedrifter