Webkurs: Arbeidsgivers styringsrett og vanskelige personalsaker

Webkurs: Arbeidsgivers styringsrett og vanskelige personalsaker

Har du lyst på en kort innføring i rammene for arbeidsgivers styringsrett overfor arbeidstakere? Meld deg på vårt webkurs som går den 16. juni!

Første del av temadagen skal gi en kort innføring i rammene for arbeidsgivers styringsrett overfor arbeidstakere, og da særlig med fokus på hvordan utbruddet av koronaviruset har aktualisert arbeidsgivers styringsrett i en rekke sammenhenger. Vi spør om rammene for arbeidsgivers styringsrett har endret seg. Deretter skal vi gjennomgå reglene for god saksbehandling ved vanskelige personalsaker.

Målet er å trygge dere i rollen som arbeidsgivers representant i disse sakene, og sørge for godt handlingsrom hvis det går så langt at arbeidsforholdet må avsluttes.

Program:

  • Kl. 10.00 Del 1
  • Kl. 11.30 Lunsjpause
  • Kl. 12.15 Del 2
  • Kl. 13.45 Slutt

Plattform: Zoom - de påmeldte vil få tilsendt link og passord
Tid: Tirsdag 16. juni kl. 10.00 - 13.45
Pris: kr. 900,- per person
Frist for påmelding: 14. juni 2020
Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter

 

(Bilde: Illustrasjonsfoto; foto: Amy Hirschi/Unsplash)