Avfallslederforum 2021

Avfallslederforum 2021

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs inviterer til lederforum, fredag 4. juni kl. 12-14, på Zoom. Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i Oslo, innleder om produsentansvar og kostnader.

Dato og tidspunkt: Fredag 4. juni kl 1200-1400

Platform: Zoom. Deltakerne får tilsendt lenke i forkant.

Program:
kl. 12.00 – 13.00 Produsentansvar og kostnader v/ professor Erling Hjelmeng. Spørsmål og diskusjon.

kl. 13.00 – 13.10 Pause

kl. 13.10 – 13.30 Produsentansvar – kort om status for arbeidet i ressursgruppen som har utarbeidet forslag til fremtidens produsentansvarsløsninger v/ Svein Kamfjord, direktør Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Kl. 13.30 – 14.00 Behov for utredningskontingent – orientering og diskusjon v/ Pål Smits, styreleder i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Endringer i programmet kan komme.

Pris: kr 750,-

Målgruppe: 

Daglig leder, personer med lederansvar og styreleder i avfallsbedrifter og etatsledere.