Biogass: Ta din plass i den regionale verdikjeden

Biogass: Ta din plass i den regionale verdikjeden

Den 15. september holder Samfunnsbedriftene og Biogass Norge et webinar der du får lære mer om teknologi, produksjon og marked. La deg inspirere av noen av spydspissene i en spennende vekstnæring.


Hvem skal du samarbeide med? Hvilke muligheter ligger i lokale verdikjeder for biogass? Finnes det noen humper i veien? Bli med på webinar og lær av de som ligger litt foran deg i løypa. 

Over hele landet finnes matavfall, park-/hageavfall, slakteriavfall fra kjøtt og fisk, husdyrgjødsel og avløpsslam. Over hele landet finnes behov for energi og drivstoff. Det betyr ikke at det skal være samme løsning overalt.  

Diskusjon og spørsmål: Webinaret, som arrangeres av Samfunnsbedriftene i samarbeid med Biogass Norge, tar for seg ulike problemstillinger. Blant annet rollen som samfunnsutvikler og arealplanlegger i møte med behov for kommersiell drift. Samlingen blir en blanding av foredrag og aktiv deltakelse i grupper. 

Målet er å bli oppdatert på produksjon og marked for biogass og restproduktene. Vi ser på mulighetene til å ta en plass i en sirkulærøkonomisk verdikjede i egen region og flaskehalsene for å komme dit. 

Vi hører fra bl.a. Renevo på Stord som bruker både husdyrgjødsel og fiskeriavfall. IVAR og Remiks forteller om samfunnsoppdraget som må gå hånd-i-hånd med gode forretningsmodeller - og med biologien. Vi får også lære mer fra Antec som er stor leverandør til bransjen og kjenner avveiningene som ligger bak valg av teknologier.

Form: Zoom meeting. Onsdag 15. september kl. 9-11

MålgrupperLedere og plan- og utviklingsmedarbeidere hos 

  • Medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs 
  • Biogass Norge 
  • Kommuner og fylkeskommuner 
  • Øvrige aktører i biogass-bransjen 

Pris: kr 750/pers ekskl. mva.

Foto: Biogass Norge