Biogass: Ta din plass i den regionale verdikjeden

Biogass: Ta din plass i den regionale verdikjeden

Den 15. september holder Samfunnsbedriftene og Biogass Norge et webinar der du får lære mer om teknologi, produksjon og marked. La deg inspirere av noen av spydspissene i en spennende vekstnæring.


Hvem skal du samarbeide med? Hvilke muligheter ligger i lokale verdikjeder for biogass? Finnes det noen humper i veien? Bli med på webinar og lær av de som ligger litt foran deg i løypa. 

Over hele landet finnes matavfall, park-/hageavfall, slakteriavfall fra kjøtt og fisk, husdyrgjødsel og avløpsslam. Over hele landet finnes behov for energi og drivstoff. Det betyr ikke at det skal være samme løsning overalt.  

Diskusjon og spørsmål: Webinaret, som arrangeres av Samfunnsbedriftene i samarbeid med Biogass Norge, tar for seg ulike problemstillinger. Blant annet rollen som samfunnsutvikler og arealplanlegger i møte med behov for kommersiell drift. Samlingen blir en blanding av foredrag og aktiv deltakelse i grupper. 

Målet er å bli oppdatert på produksjon og marked for biogass og restproduktene. Vi ser på mulighetene til å ta en plass i en sirkulærøkonomisk verdikjede i egen region og flaskehalsene for å komme dit. 

Vi hører fra bl.a. Lihomen i Båtsfjord, midt mellom fisk og foredling og Renevo på Stord som bruker både husdyrgjødsel og fiskeriavfall. Fra Jæren hører vi fra Air Liquide Skagerak og IVAR. Vi får også lære mer fra Antec som er stor leverandør til bransjen og kjenner avveiningene som ligger bak valg av teknologier.

Form: Zoom meeting. Onsdag 15. september kl. 9-11

MålgrupperLedere og plan- og utviklingsmedarbeidere hos 

  • Medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs 
  • Biogass Norge 
  • Kommuner og fylkeskommuner 
  • Øvrige aktører i biogass-bransjen 

Pris: kr 750/pers ekskl. mva.