Nettverk for kommunal organisering - digital samling

BIR nedgravde avfallsløsninger i Bergen

Nettverk for kommunal organisering inviterer til digital nettverkssamling 25. september 2020Samlingen består av en workshop og en næringspolitisk time.

Del 1 - 10:00-11:00 Workshop: Innføring av rutiner for å gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall - lær av de som allerede er i gang

Avfallsmarkedet er i endring. Det siste tiåret har det dukket det opp stadig flere aktører som tilbyr avfallshenting fra husholdninger.

Forurensningsloven er tydelig; ingen har lov til å samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke står det i § 30. Det er flere grunner til at kommunene bør innføre rutiner for å håndheve §30. Gode rutiner og et godt samarbeid med de private tilbyderne av avfallstjenester kan sikre:

 • miljøriktig håndtering av alt husholdningsavfall, inkludert grovavfallet
 • statistikk for hvordan husholdningsavfallet sorteres og behandles
 • økt materialgjenvinning og ombruk
 • samfunnsansvarlig håndtering (inkl. sosial dumping, villfyllinger, ulovlig avfallseksport) og 
 • effektiv bruk av anlegg og utstyr (investeringer for fellesskapet gjort på bakgrunn av estimerte avfallsmengder som kommunen har ansvar for).

Samfunnsbedriftene har, i samarbeid med en rekke avfallsselskaper, laget en veileder for innføring av rutiner for å gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Vi legger opp til erfaringsdeling og diskusjon i programmet:

 • Hvordan jobbet vi praktisk med å innføre forskriften? Ved Elisabeth Helle, Avfall Sør
 • Forskriftsarbeid og forankring hos kommunen ved Knut Skjerven Roald, BIR
 • Implementering av IT-plattform for innhenting av samtykke ved Kirsten Leidal, Avfall Sør
 • Slik har vi arbeidet med søkerne ved Siri Mette Myhren, Oslo REG
 • Drømmen om en nasjonal digital plattform ved Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene

Pause - 11:00 – 11:30 

Del 2 - 11:30-12:15 Næringspolitisk time 

 • Hva kommer fra EU fremover? Ved Kaya Grjotheim, Miljøråd ved EU-delegasjonen
 • Siste nytt om produsentansvar, ved Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

 

Mer om arrangementet

Når: 25. september 10-12:15

Hvor: Nettverkssamlingen finner sted på zoom. Vi sender mer info til påmeldte før samlingen. 

Målgruppe: Det er kun anledning for ansatte i kommunale bedrifter og etater å delta i nettverket.

Deltakeravgift: Deltakeravgift for nettverkssamlingen er kr. 900,-

Kontaktinformasjon: Johanne Solheim. E-post: johanne.solheim@samfunnsbedriftene.no, mobil 482 69 917.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Vel møtt!