Nasjonal plan for sorteringsanlegg?

Nasjonal plan for sorteringsanlegg?

Skal vi ha en nasjonal plan for sorteringsstruktur i Norge? Om vi skal ha en slik plan – hva bør den inneholde? Flere aktører har foreslått en nasjonal plan for sorteringsanlegg. Hva er fordeler og ulemper omkring en nasjonal plan for sortering av plast, der både kildesortering og sorteringsanlegg blir berørt? Delta i debatten!

 

Samfunnsbedriftene har invitert Frode Syversen i Mepex til å belyse temaet. Mepex gjennomfører i disse dager et prosjekt om sorteringsstrukturer i Norge. Deretter vil vi legge til rette for en intern medlemsdiskusjon.

Presentasjon og diskusjon med Frode Syversen, Mepex (45 minutter)
Frode Syversen i Mepex gjennomfører i disse dager et prosjekt om nasjonal struktur for sorteringsanlegg, der de har en teknologigjennomgang, der de ser på sorteringsstruktur, der man ser på en verdikjede for plast i Norge, og ikke minst om det er realistisk å nå målet om 50% materialgjenvinning av plasten i 2025. Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond. Frode vil presentere før det blir mulighet for å stille spørsmål til ham.

Intern diskusjon blant medlemmene (45 minutter)
Medlemmene i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs diskuterer fordeler og ulemper med slike planer, og hva det kan bety for oss.

Praktisk informasjon

Tid: 22. oktober, kl. 09.00-10.30

Plattform: Zoom (deltakerlenke sendes påmeldte i forkant av arrangementet)

Pris: kr. 900,-