Nettverk: Brann i avfall

Nettverk: Brann i avfall

Nettverk for brann i avfall er en ny arena for medlemmene i Samfunnsbedriftene. Alle vet at forebygging, øvelser og utstyr er viktig. Men hvordan gjør man det? Hva velger man? I nettverkssamlingene deler man erfaringer, spør og diskuterer.

 

I første samling er det GLØR IKS (interkommunalt selskap for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner) som deler sine erfaringer. De har etablert et samarbeid med brann- og redningsvesenet lokalt, blant annet om et øvingsområde. Hvordan har GLØR bygget opp industrivernet sitt - og hvorfor? Hvilket utstyr har de valgt, hva med mannskap og øvelser? Hvilke forebyggende rutiner har de?

 

Vi møtes på Teams tirsdag 19. oktober k. 10-11.

 

Medlemsdrevet

Denne samlingen vil også bli oppstarten på nettverket og det blir viktig å få på plass en liten arbeidsgruppe av medlemmer som kan ta styringen og velge temaer for de neste samlingene. Medlemmene i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vil også motta en undersøkelse for å krysse av på hvilke temaer som er ønsket.

Nettverket kan hente inn innledere utenfra, velge å arrangere seminarer, studieturer m.m. Ev. kostnader dekkes av deltakerne på det enkelte arrangementet.

 

Hvem: Samfunnsbedriftenes medlemmer som har ansvar for industrivern, HMS, internkontroll, brannøvelser o.l.  

Format: Teams, inntil 1 time, opptak som blir tilgjengelig for nettverksmedlemmene.