Nettverk: Brann i avfall - Risikovurderinger

Nettverk: Brann i avfall - Risikovurderinger

Nettverket samles 9.-10. februar på Park Inn på Gardermoen lunsj-til-lunsj. Hovedtema vil bli risikovurderinger. Her blir det både innledere som er spesialister og workshop så du kommer hjem full av kunnskap og inspirasjon.

Nettverk: Brann i avfall oppsto i oktober-21 og etter 2 digitale samlinger er det tid for å møtes. Her kan du utveksle erfaringer med andre i bransen om utstyr, rutiner, kompetanse og konsulenter. Samlingen er aktuell for deg, uansett om du har gjenvinningsstasjoner, miljøbiler eller anlegg for biogass og sortering - om anleggene er nye, eller gamle.

Dette nettverket er bare for medlemmer i Samfunnsbedriftene. Nettverket har en egen Teams-gruppe. Er du medlem i Samfunnsbedriftene og ønsker tilgang? Send en e-post, så legger vi deg til i Teams-gruppen. Der deles informasjon og du kan spørre og kommentere.

Hold av tiden til samling på Gardermoen 9.-10. februar 2022.