Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling - webinarrekke

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling - webinarrekke

Webinar utsatt. Ny dato kommer.

Innovasjon og samarbeid lokalt og regionalt. Det er fellesnevneren for våre 3 innledere i en webinarrekke. Her får du inspirasjon og mulighet til å stille spørsmål og diskutere med bransjekolleger. 3 dager á 45 minutter.

Denne gangen blir samlingen for nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling digital og spredt over 3 frokostmøterr.

Tema: Samarbeid lokalt og regionalt for sirkulærøkonomisk innovasjon

Alle dager kl. 8.30-9.15.

Plattformen er Zoom. 

 

Sikre nytteverdi for avfallsselskapet i forskningsprosjekter - Øystein Kalve Sunde, BIR

BIR jobber sammen med NHH om treffsikre insentiver for at innbyggerne skal sortere stadig bedre. Dette prosjektet vil vi helt sikkert ønske å høre mer om i tiden fremover, når erfaringene kommer. I denne omgang er målet å lære hvordan man kan rigge et godt samarbeid for forskning. Over hele landet finnes det utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter. BIR kan lære oss hvordan et avfallsselskap kan berede grunnen for metoder for å telle og måle, hva som er viktig for forskningsinstitusjonene og hvordan man kan sikre nytteverdi for avfallsselskapet.

Lokale larver vs. langgtransportert soya - flere fluer i en smekk - David Tehrani, Flying Feed

Tenke globalt og handle lokalt het det på 90-tallet. Flying Feed i Fredrikstad bruker matavfall til larveproduksjon som igjen blir fiskefôr. Det er et Kinder-egg: Det sparer klimabelastningen fra produksjon og transport av soya. Det gir økologisk gjødsel. Og det gjør matavfallet til en ressurs. Avfallsbransjens perspektiv blir snudd på hodet: Her er det noen som trenger våre ressurser. Hva gjør vi for å levere råvarer inn i en sirkulærøkonomisk oppdrettsindustri? Flying Feed kan lære oss at mulighetene kan utvikles sammen med lokale og regionale gründere, og hva som er viktig for gründere.

Kongsvingerregionen lager sirkulær økonomi for alle parter - Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune

Kongsvingerregionen har gjennomført en CityScan (eller RegionScan) etter en metode utviklet av Circular Economy. Trevirke er sentralt i innlandsregionen og noen avfall er en annens ressurs. Og ressurser er mer enn materialer. Vi lærer av Kongsvingerregionen fra deres erfaringer om hva som fungerer, hvilke utfordringer man kan støte på og hvilke muligheter som oppstår når seks kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, akademia og enda flere jobber sammen for å holde ressursene i kretsløpet.

 

Alle dager: Innledning med påfølgende spørsmål og diskusjon.  

Pris for alle 3 webinarene: kr 1500,- (medlemspris), kr 2000,- (ikke-medlemmer).