Nettverk for brann i avfall: Hvor brenner det og hvilke tiltak hjelper?

Nettverk for brann i avfall: Hvor brenner det og hvilke tiltak hjelper?

Nettverk for brann i avfall inviterer til webinar den 9. februar 2022. Nomiko presenterer sin rapport som gir innsikt i hvor branner oppstår og hvilke tiltak som reduserer brannrisiko. Du får også høre fra Revac og ROAF som har mye kunnskap å dele om blant annet utstyr og løsninger for å slukke branner i avfallsanlegg. 

Sverre Valde fra Nomiko presenterer rapporten deres fra 2019 om brannrisiko ved avfallsanlegg. Det blir også tid til spørsmål. 

    • Hvor starter brannene og hvorfor? (selvantenning, kverning, lagring mv.)
    • Brannrisikoen knyttet til ulike avfallsfraksjoner (litiumbatterier, restavfall, farlig avfall, papp/papir mv.)
    • Tiltak som reduserer brannrisikoen (mottakskontroll, lagring, håndtering, utforming av anlegg, organisering, dialog med brannvesen, slukkeutstyr mv.)

Revac og ROAF deler erfaringer fra brann på eget anlegg, samt gode tips fra hvordan de har jobbet med å redusere risiko.

 

Webinaret varer fra kl. 9-11 med en kort pause midtveis. 

Kun for medlemmer i Samfunnsbedriftene.

Pris: kr 450,-