Nettverk for egenregi

(Foto: IStock)

Den femte samlingen i «Nettverk for egenregi ved innsamling av husholdningsavfall» blir 27. - 28. november 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Samlingen går fra lunsj til lunsj som tidligere samlinger. På forrige samling var påbyggsleverandørene invitert. Denne gangen samler vi chassis-leverandørene for å informere om planer, nyheter osv.

 

Program

Onsdag 27. november

Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Innledning
               Kristine von Hanno, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Avfall
               Bjørn Kopstad, faglig ansvarlig for nettverket, Norwaste as
Kl. 12.45 Bestilling av chassis og påbygg
                
Hva ønsker bransjen ved bestilling av komplette kjøretøy?
Kl. 13.30 Hva skjer på storbil/chassis-siden?
                
Storbil-leverandører (Volvo, Scania, Mercedes mfl.) presenterer seg, og berører også følgende temaer:
                
- Drivstoffkilder (elektrisitet, biogass, hydrogen mv)
                
- Kommer autonome (førerløse) biler?
                
- Støtteverktøy
                
- Trender fremover – nasjonalt og globalt
Vi gjør oppmerksom på at de øvrige leverandører ikke deltar på konkurrenters innlegg
Kl. 15.45 Hvordan skape bedre innkjøp av renovasjonsbiler?
                
Hva forventer de kommunale virksomhetene av leverandørene?
                
Hva forventer leverandørene av de kommunale virksomhetene?
                
Plenumsdiskusjon
Kl. 17.00 Slutt dag 1
Kl. 19.00 Middag

Torsdag 28. november

Kl. 09.00 Erfaring med bruk av sidelastere, og lokalt tilpasset bruk av kjøretøy
                
André Johnsen, Driftssjef, Iris Service, Bodø
                
Erfaringer fra Bodø/Salten-regionen             
                
Presentasjon i plenum
Kl. 09.45 Utfordringer på renovatørsiden
               Birgitte Lunn, HR-rådgiver, Sirkula IKS, Hamar
               Erfaringer med utenlandsk arbeidskraft
               - Språkkrav
               - Rekruttering
               - Andre utfordringer og muligheter
Kl. 10.35 Arbeidstidsordninger
                
Produksjon på ruter
                
Avdelingsdirektør Andreas Andresen, Driftsdirektør i ROAF (i samarbeid med REN, Oslo og HRA)
Kl. 11.25 Driftsoppfølging og KPI’er
                
Erfaringer fra ReTrans Midt AS, Trøndelag.
                
Arild Hegdal, daglig leder ReTrans Midt.
Kl. 12.00 Avvikshåndtering for renovasjon
                
Daglig leder Torbjørn Grimstad, Daglig leder i Moicon
Kl. 13.00 Lunsj og avslutning   


Sted: 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Pris: 6000,- pr. pers (deltakelse, overnatting, middag og 2x lunsj)
         5000,- pr. pers (deltakelse, middag og 2x lunsj)

Påmeldingsfrist: 21. november 2019

Målgruppe: Vi retter oss spesielt mot dere som har direkte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Driftsledere, avdelingsledere, formenn o.l.

For mer informasjon, ta kontakt med direktør for KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord.

Les mer om nettverket her

 

(Foto: IStock)