Nettverk for egenregi - årets siste samling

Nettverk for egenregi - årets siste samling

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs inviterer til årets siste samling i nettverk for egenregi. Samlingen finner sted den 24.-25. november fra kl. 9-11 begge dager. Samlingen blir digitalt på Zoom. Det blir både foredrag og deltakelse i diskusjoner.

Temaer for samlingen: drivstoff og kjøretøy, selvkost og næringsavfall, flerbeholder-system, ny merkeordning og erfaringer fra koronaen. 

Program 

Dag 1

24. november  

Fremtiden i renovasjonskjøretøy – hydrogen, elektrisk, biogass, førerløse biler og mye mer.   

Utviklingssjef Hans Zackrisson i Renova har jobbet med bl.a. robotinnhenting og autonome (førerløse) renovasjonskjøretøy. Han vil fortelle mer om bl.a.:

  • Pågående prosjekt om hydrogen som energibærer på renovasjonskjøretøy  
  • Erfaringer med den første rene el-renovasjonsbilen fra Volvo.

Diskusjon med deltakerne og mulighet for spørsmål til Hans Zackrisson 

10 minutters pause

Selvkost – Hvordan følge regelverket?  

Knut Erik Lie fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) innleder om blant annet:  

  • Hvilke regler gjelder for avfallsbransjen 
  • Hva gjelder med tanke på å hente både nærings- og husholdningsavfall på samme rute?  

Diskusjon med deltakerne og mulighet for spørsmål til NKRF.  

Avrunding av dag 1 

Informasjon om dag 2 og visning av en film som smakebit på programmet.  

 

Dag 2

25. november
 

Firebeholdersystem brer om seg i Sverige, men finnes ikke i Norge. Hvorfor?  

VD Johan Karlsvard fra Kristianstad Renhållning,innleder.  

Kristianstad Renhållning har som visjon "Best i Sverige”. De ble kåret til "Årets avfallskommun" for 2020. VD Johan Karlsvard mener innsamlingssystemet med firebeholdersystem er en sterkt medvirkende årsak til seieren. Han vil fortelle mer om hvorfor de valgte firebeholder-system, og hvilke erfaringer de har så langt.  

Gruppearbeid om avfallsinnsamling  

Gruppearbeid med erfaringsutveksling og hvor deltakerne bli utfordret på spørsmål knyttet til avfallsinnsamling. Gruppene deler svar og erfaringer. Johan Karlsvard deltar i gruppearbeidet.  

10 minutters pause  

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen om merkeordning med nye symboler 

Marte Brændsrud forteller om den nye ordningen og deres implementering.  

 Erfaringer med koronaepidemien  

  • En kort innledning fra Samfunnsbedriftene om hva som skjedde i mars.  
  • Erfaringsutveksling – hva skjer på lang sikt? 

Fremtidige samlinger og avrunding 

  • I 2021 Samfunnsbedriftene ser for seg 2 timers samlinger 4 ganger i året – trolig digitale.  
  • Hva ønsker medlemmene? Vi kjører poll og diskusjon i plenum.  
  • Avrunding ved Samfunnsbedriftene 

 

Målgruppe for samlingen: Avfallsbedrifter og kommuner som driver husholdningsrenovasjon i egenregi. Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til nettverkssamlingen. Man må ikke ha deltatt tidligere for å ha nytte av samlingen.  

Samlingen organiseres av Samfunnsbedriftene. Bjørn Kopstad fra Norwaste loser oss gjennom programmet som vanlig.   

Deltakeravgift er kr 2450,-  

I mellomtiden - hold av datoene og følge med på oppdateringer framover. Vi publiserer og diskuterer i et lukket forum på Workplace mellom samlingene. Ønsker du å være med i dette forumet, send epost til Daniel Lindvåg.  

Vel møtt!