Nettverk for egenregi - årets siste samling

Nettverk for egenregi - årets siste samling

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs inviterer til årets siste samling i nettverk for egenregi. Samlingen finner sted i Oslo (eventuelt digitalt) den 24.-25. november.

Temaer for samlingen 

Fremtiden i renovasjonskjøretøy – hydrogen, biogass, førerløse biler og mye mer.  

Det svenske kommunale renovasjonsselskapet Renova er i front på utviklingsprosjekter i Sverige.  

Utviklingssjef Hans Zackrisson i Renova vil fortelle mer om bl.a.:

 • Tidligere prosjekter om robotinnhenting og autonome (førerløse) renovasjonskjøretøy.
 • Pågående prosjekt om hydrogen som energibærer på renovasjonskjøretøy  
 • Erfaringer med den første rene el-renovasjonsbilen fra Volvo.

Firebeholdersystem brer om seg i Sverige, men finnes ikke i Norge. Hvorfor? 

Kristianstad Renhållning har som visjon "Best i Sverige”. De ble kåret til "Årets avfallskommun" for 2020. VD Johan Karlsvard mener innsamlingssystemet med firebeholder system er en sterkt medvirkende årsak til seieren. Han vil fortelle mer om hvorfor de valgte firebeholder-system, og hvilke erfaringer de har så langt. 

Andre temaer vil bli tatt opp under samlingen:  

 • Erfaring med innføring av nye beholdere for kildesortering
 • Flåtestyringssystemer og kost/nytte
 • Fagforeningsmotstand mot gjennomsittsberegning av arbeidstid. Hvorfor?
  • Innlegg fra Samfunnsbedriftene 
 • Selvkostregelverket 
  • Innlegg fra Norges kommunerevisorforbund  
 • Erfaringer med håndtering av koronasituasjonen 

Det jobbes med flere temaer og foredragsholdere for samlingen. Endringer kan derfor forekomme. Vi holder dere oppdatert på nettsidene og i Workplace-gruppen. Samlingen vil som vanlig inneholde gruppeoppgaver som tar for seg temaene til foredragsholderne.  

Sted: Oslo - Scandic Solli (eller digitalt hvis myndighetenes anbefalinger krever det).   

Dato: 24.-25. november - lunsj til lunsj. 

Målgruppe: Avfallsbedrifter og kommuner som driver husholdningsrenovasjon i egenregi. Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til nettverkssamlingen. Man må ikke ha deltatt tidligere for å ha nytte av samlingen. 

Samlingen organiseres av Samfunnsbedriftene. Bjørn Kopstad fra Norwaste loser oss gjennom programmet som vanlig.  

Vi håper og ønsker at vi kan møtes fysisk, og legger til rette for gode smittevernsrutiner. Deltakeravgift er kr 5500 uten MVA. Hotellrom bestilles og dekkes av deltager.  

Hvis koronasituasjonen krever det, legger vi opp til en komprimert, digital samling. Informasjon om hvordan vi løser dette vil komme innen 7. oktober. 

I mellomtiden oppfordrer vi dere til å holde av datoene og følge med på oppdateringer utover høsten. Vi publiserer og diskuterer i et lukket forum på Workplace mellom samlingene. Ønsker du å være med i dette forumet, send epost til Daniel Lindvåg.