Nettverkssamling om politikk og rammevilkår for avfallsbransjen

Nettverkssamling om politikk og rammevilkår for avfallsbransjen

25. januar kl. 9-10 inviterer nettverk for kommunal organisering til digital samling om politikk og rammevilkår for avfallsbransjen. 

Det pågår mange prosesser i EU og hos norske myndigheter som vil få innvirkning for medlemmene i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Under samlingen vil teamet i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs snakke om følgende:

Presentasjon etterfølges av en åpen runde for spørsmål og erfaringsdeling. 

Elisabeth A. Helle (Avfall Sør) og Brage Hertzenberg-Nafstad (Trondheim Kommune) loser oss gjennom samlingen. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Pris per deltager er kr 450 eks mva. Samlingen er kun for medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Meld deg på og hold av 25. januar fra kl. 9-10. 

Vel møtt!


Bildet er av Virginijus Sinkevičius, europakommisær for miljø, hav og fiskerier. (Foto: EU-kommisjonen).