Fremtidens produsentansvar - gratis medlemsmøte

Fremtidens produsentansvar - gratis medlemsmøte

På medlemsmøtet 10. mars informerer vi om status for et posisjonsnotat om fremtidens produsentansvar, før en medlemsdiskusjon om innholdet.

Nå spør myndighetene oss om fremtidens produsentansvar – si din mening

Posisjonsnotatet skal beskrive hva som er viktig for det kommunale avfallssektoren når det gjelder produsentansvar, og hvordan vi ønsker det løst.

Posisjonsnotatet vil brukes i diskusjoner med Miljødirektoratet, regjeringen (Klima- og miljødepartementet m.fl.), Stortinget og media – i tillegg til at det kan være et bakgrunnsnotat for alle dere medlemmer overfor deres egne styrer, og overfor lokalt og regionalt valgte politikere.

Vi vil ha med oss så mange medlemmer som mulig i diskusjonene, og alle gode innspill til fremtidens løsninger, basert på de feil og mangler vi ser i dag.

Medlemsmøtet er gratis. Meld deg på i dag.

  • Kl. 9-10 på Zoom.
  • Kun for medlemmer av Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
  • Gratis.

 

Foto: Jill Johannessen