Sirkulærkaffe - medlemsprat om siste nytt

Sirkulærkaffe: 30 minutter oppdatering for medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs!

En gang i måneden inviterer vi til en halvtime på Teams – medlemmer og administrasjonen. Ta med kaffekoppen, bli oppdatert på aktuelle saker og del dine spørsmål og kommentarer.

Ledere i avfallsbedriftene/-etatene - får invitasjon i Outlook, med Teams-lenke, og aksepterer møtet, ev. som «foreløpig». Da får du påminnelse 10 minutter før vi starter, og så velger du om du vil være med, eller ikke, utfra hva som passer når dagen kommer. Du kan videresende Outlook-invitasjonen internt i egen organisasjon.

Temaene for den enkelte «sirkulærkaffen» legges inn noen dager før i Outlook-avtalen – og si gjerne fra om det er temaer du ønsker å høre mer om.

Har du ikke fått invitasjon? Og du er medlem i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs? Meld deg på her (minst noen dager før), så får du invitasjon til neste samling.