Teknologi og digitalisering i Avfallsbransjen

BIR nedgravde avfallsløsninger i Bergen

Årets andre samling i Nettverk for egenregi tar for seg temaet teknologi og digitalisering. Samlingen finner sted den 8. juni 

 

Dato/tidspunkt: Tirsdag 8. juni klokken 9-10 

Digital plattform: Zoom 

Hva er status for digitalisering og bruk av teknologi i kommunale avfallsselskaper? Alle har et datasystem for innsamling, men få har koblet dette til sensorer og utnytter mulighetene med stordata. Ledere må ta eierskap til digitaliseringen – og da trengs det mer kunnskap om mulighetene 

Å utnytte disse mulighetene er noe de færreste klarer alene. Samarbeid om teknologi og digitalisering er derfor viktig.  

Tirsdag 8. juni får du muligheten til å høre mer om teknologi og digitalisering i avfallsbransjen.  

Vi legger opp til en åpen og interaktiv samling med god tid til spørsmål, kommentarer og erfaringsdeling.

Vi jobber med flere spennende ideer for å spisse det faglige innholdet. Mer informasjon om komplett program og innleder kommer i løpet av de nærmeste ukene. Vi tar forbehold om endringer i programmet og tematikk. 

Målgruppen for samlingen er avfallsbedrifter og kommuner som driver husholdningsrenovasjon i egenregi. Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til nettverkssamlingen. Man må ikke ha deltatt tidligere for å ha nytte av samlingen 

Mer informasjon om selve programmet, innhold og innleder kommer etter hvert. Vi tar forbehold om endringer i programmet og tematikk.

Pris per deltager er kr 450 eks mva. for medlemmer. Samlingen er kun for medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

I mellomtiden – meld deg på og hold av 8. juni fra kl. 9-10.

 Vel møtt!