Politisk debatt
Vis hele kalenderen

Brann og redning fram mot 2030

Brann og redning fram mot 2030

Er brann- og redningstjenesten rigget for kommende oppgaver og utfordringer? Samfunnsbedriftene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterer til debatt den 16. august under Arendalsuka.

Vi får endelig den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningstjenesten som mange har jobbet lenge for å få på plass. Brannstudien har tiårsjubileum i 2023 og siste stortingsmelding om brann og redning er fra 2008.

Mye har skjedd innen samfunnsikkerhet og beredskap de siste ti årene uten at man har tatt den grunnleggende diskusjonen om hvilken rolle brann- og redningstjenesten skal spille i nasjonal, regional og ikke minst lokal beredskap framover.

Samfunnsbedriftene og DSB inviterer derfor i felleskap til en debatt om de store spørsmålene om hva denne tjenesten skal løse av beredskapsoppgaver for samfunnet fram mot 2030.

 

Om arrangementet

Tid: tirsdag 16. august kl. 12.30-13.45

Sted: Arendal, Kirkekjelleren, med inngang fra Friergangen 2

Hvem: Åpent for alle

Pris: Arrangementet er gratis


Illustrasjonsbilde av brannbetjent i Fredrikstad brann og redningskorps. (Foto: Erik Kirkmann).