Er brann og redning rigget for fremtiden?

Er brann og redning rigget for fremtiden?

Vi tar debatten med sentrale politikere og ledere fra brann og redning om hvordan vi kan organisere tjenesten for å styrke beredskapen. Følg med torsdag 26. august fra klokken 10.00.

Brann og redning skal bidra med trygghet for liv og helse i lokalsamfunn. Et flertall på Stortinget har gitt klare signaler om at det er ønskelig med samarbeid mellom kommuner og en tydelig heltidsledelse i brann- og redningstjenesten. 

Hvordan nødetatene som brann- og redningstjenesten, politiet og ambulansetjenesten bør være organisert for å gi best mulig lokal beredskap har vært tema ved flere anledninger siste året. Samfunnssikkerhetsmeldingen var en viktig milepæl der et klart flertall på Stortinget pekte på behovet for samarbeid og heltidsledelse i brann og redning.

To av tre jobber deltid

Beredskap og organiseringen av brann- og redningstjenestene er et sentralt tema i den politiske debatten foran valget i september. Landets brann- og redningstjenester har drøyt 12.000 ansatte, hvorav 8.000 jobber deltid.

Det betyr at de har en annen fulltidsjobb som lærer, håndverker og lignende ved siden av det å være brannkonstabel. Når alarmen går, slipper de det de har i hendene og rykker ut. Dette er helt vanlig utenfor store byer og tettsteder.

Til å belyse utfordringene med dagens organisering har vi med oss brannsjefene Per Gunnar Pedersen, Salten brann og redning, Anders Løberg, Øvre Romerike brann og redning og Laila Lien, Valdres brann og redning.

Ordskifte om beredskap

Samfunnsbedriftene Brann og redning tar debatten om hvordan vi kan etablere bedre beredskap i kommunene og hva valget betyr for hvilken brann- og redningstjeneste vi får.

Til å diskutere disse temaene har vi med oss leder av KS, Bjørn Arild Gram, leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, Ap, fylkesråd og nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Tvinnereim og stortingsrepresentant Hårek Elvenes, H.

Møtet vil bli streamet live på Samfunnsbedriftenes facebooksider, men det vil også være mulig å delta fysisk for de ønsker det. For å delta fysisk må du melde deg på ved å trykke på den blå knappen oppe til høyre.

Program:

Klikk her for å se rammeprogrammet

Praktisk:

Tidspunkt: 26. august 2021 klokken 10.00 – 13.00

Sted: KS Huset, Haakon VIIs gt 9, Oslo

Pris: Gratis

Det er mulig å delta fysisk. Møtet streames i tillegg om du ønsker å følge det digitalt. 


Bilde: Fredrikstad brann og redning. Foto: Erik Kirkman