Er brann og redning rigget for fremtiden?

Er brann og redning rigget for fremtiden?

Stortinget ønsker mer samarbeid og heltidsledelse i brann og redning. Men hvordan organisere tjenesten for å styrke beredskapen? Få med deg debatten den 26. august i Oslo på vårt gratis seminar som også vil «streames».


Hvordan brann- og redningstjenesten bør være organisert for å gi best mulig lokal beredskap har vært tema ved flere anledninger siste året. Samfunnssikkerhetsmeldingen var en viktig milepæl der et klart flertall på Stortinget pekte på behovet for samarbeid og heltidsledelse.

Beredskap og organiseringen av brann- og redningstjenestene er et sentralt tema i den politiske debatten foran valget i september. Landets brann- og redningstjenester har drøyt 12.000 ansatte, hvorav 8.000 jobber deltid.

Det betyr at de har en annen fulltidsjobb som lærer, håndverker og lignende ved siden av det å være brannkonstabel. Når alarmen går, slipper de det de har i hendene og rykker ut. Dette er helt vanlig utenfor store byer og tettsteder.

Samfunnsbedriftene brann og redning tar debatten om hvordan vi kan etablere bedre beredskap i kommunene og hva valget betyr for hvilken brann- og redningstjeneste vi får.


Praktisk:


Tidspunkt:
26. august 2021 klokken 10.00 – 13.00

Sted: KS Huset, Haakon VIIs gt 9, Oslo

Pris: Gratis

Det er mulig å delta fysisk. Møtet streames i tillegg om du ønsker å følge det digitalt.


Bilde: Fredrikstad brann og redning. Foto: Erik Kirkman