Operativ kriseledelse og oppfølging av mannskaper

Operativ kriseledelse og oppfølging av mannskaper

Har brann- og redningstjenesten verktøyene som trengs for operativ kriseledelse og oppfølging av mannskaper etter mentalt krevende hendelser? Vi holder webinar den 15. desember kl. 9-12.

Vårt bredt sammensatte program har innledere med førstehåndskunnskap og erfaringer både i operativ kriseledelse og oppfølging av ansatte etter tøffe opplevelser både fra politiet, Forsvaret og fra brann og redning.

Påmeldingsfrist: 10. desember.

Deltakeravgift: kr 900 for medlemmer i Samfunnsbedriftene; kr 1200 for ikke-medlemmer

Program

Krisehåndtering

Operativ krisehåndtering – hva trenger jeg som leder av verktøy, metodikk og kompetanse for å håndtere kriser

 • Nasjonal beredskap og krisehåndtering – verktøy og metodikk Erling Olstad, Politihøgskolen
 • Fra nasjonal krisehåndtering til interkommunalt ansvar for beredskap – erfaringer og utfordringer Anders Løberg, brann og redningssjef Øvre Romerike brann og redning
 • Operativ håndtering av kriser – erfaringer og rutiner for krisehåndtering i Bergen brannvesen. Leif Linde, brann- og redningssjef, Bergen brannvesen
 • Diskusjon

Pause 15 minutter

Forebygging og oppfølging av stress og traumer

Oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten

 • Forebygging og oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten
  • Brannsjef Knut Berg Bensten og utrykningsleder Glen Ivar Knabenes, Brannvesenet Sør IKS om erfaringer og forslag til tiltak etter dødsulykken under utrykning i 2019
  • Brannsjef Arne Stadheim, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS deler rutiner for oppfølging av egne mannskaper med eksempler fra en stygg drapssak med barn involvert på Lillestrøm
 • Hva kan brann og redning lære av Forsvaret? Forsvaret har gått fra ingen oppfølging etter for eksempel utenlandsinnsats til en systematisk tilnærming til debrief underveis og etter endt tjeneste– oberstløytnant og psykiater Tore Tveitstul, sjef Institutt for militær psykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet
 • Diskusjon