Ansatte i kraftbransjen kan få gratis videreutdanning -

Ansatte i kraftbransjen kan få gratis videreutdanning -

Sett av lunsjen den 19. april og hør Anne Julie Bolstad fra Kompetanse Norge fortelle om gratis og studiepoenggivende kurs og etterutdanninger for deg som jobber med energi.

Kraftbransjen står i et taktskifte. Ny teknologi og politiske ambisjoner forandrer hverdagen og endrer oppgavene til alle som jobber i en næring som er nøkkelen til en grønnere norsk økonomi.

Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» tilbyr derfor en rekke kurs og etterutdanninger som er gratis og åpne for alle som jobber i fornybarnæringen og tilstøtende næringer.

Programmet er i regi av Kompetanse Norge, og er utviklet i samarbeid med Samfunnsbedriftene, Energi Norge og partene i arbeidslivet, blant annet El og IT Forbundet, Nelfo, NHO og LO.

I den blå boksen oppe til høyre kan du melde deg på lunsjwebinaret vi holder den 19. april kl. 11:30-12:00. Da får du høre Kompetanse Norges Anne Julie Bolstad fortelle mer om bransjeprogrammet og hvordan du går frem for å søke.

Hvilke kurs er aktuelle for deg?

Det tilbys etterutdanning for energimontører og energioperatører, og spissede kurs innen digitalisering for ingeniører og sivilingeniører.

Kurstilbudet omfatter også kvalitetsledelse, vern og overvåking av distribusjonsnett, vedlikehold av vannkraftgeneratorer, fiber, digitalisering, prosjektledelse og kommunikasjon og forhandlingsforståelse.

Her kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du har tenkt på lenge.