Møt Kjetil Lund på årsmøte for Samfunnsbedriftene Energi

Møt Kjetil Lund på årsmøte for Samfunnsbedriftene Energi

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund skal orientere om aktuelle saker i NVE på årsmøtet for Samfunnsbedriftene Energi, som vil bli avholdt 22. juni kl. 12.00 - 14.00.

Program til årsmøtet er sendt ut til medlemsbedriftene per e-post. 

Påmelding til årsmøte energi og generalforsamling