Energiressursmeldingen – Møt Tina Bru, Kjetil Alstadheim og Espen Barth Eide

Energiressursmeldingen – Møt Tina Bru, Kjetil Alstadheim og Espen Barth Eide

Den 15. juni får du høre hva olje- og energiminister Tina Bru, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim og nestleder i olje- og energikomitéen Espen Barth Eide har å si om «energiressursmeldingen».

Fredag den 11. juni kom endelig vårens viktigste nyhet på energiområdet: stortingsmeldingen "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser".

Der fikk vi både en del svar og en del nye spørsmål, noe du kan lese i denne saken.

Hva skal elektrifiseres, hvem skal prioriteres og – ikke minst – hvem skal ta regningen? Spørsmålene er mange, tiden er knapp og nå er anledningen til å sette viktige energitema på den politiske dagsorden.

Derfor inviterer vi til et gratis webinar om stortingsmeldingen. OBS: Lenken til webinaret blir lagt ut her en halvtime før webinaret starter

– Vi ønsker å diskutere innholdet i stortingsmeldingen, og ikke minst hva den vil bety for våre energimedlemmer, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

– Vi kommer til å ha tett oppfølgning av denne meldingen og av spørsmålene som oppstår i dens kjølvann. Derfor håper vi du vil benytte anledningen til å møte våre fremste energipolitikere og Aftenpostens skarpskodde kommentator i webinaret vårt på tirsdag, sier Bjelland.

Tid: 15. juni, kl. 11-12. Meld deg på og motta påmeldingsinformasjon.

Pris: Gratis

Bilde – fra venstre: Tina Bru (Foto: OED-Scanpix), Kjetil B. Alstadheim (Foto: Ole Martin Wold), Espen Barth Eide (Foto: Stortinget).