Norges kraftbransje i framtiden – Sterkestes rett eller plass til alle?

Norges kraftbransje i framtiden – Sterkestes rett eller plass til alle?

Energiselskap er i kjernen av den grønne omstillingen. Vil de små og mellomstore holde stand i en endringstid? Den 2. september tar vi debatten i Oslo på et seminar for daglige ledere og styreledere. Gratis for våre medlemmer!

Energibransjen er i endring og fornybar kraft til elektrifisering spiller en nøkkelrolle i den grønne omstillingen. Samtidig utfordres kraftbransjen. Rammevilkårene skjerpes når EU-regelverk for selskapsmessig og funksjonelt skille nå er innført.

I tillegg kommer en stadig sterkere standardisering og benchmarking av inntektsrammemodellen. Dette kan dette utfordre rasjonell og kostnadseffektiv drift for mellomstore og mindre virksomheter.

Kompetent personell har alltid vært sentralt for bransjen. Konkurransen om attraktiv arbeidskraft blir ikke mindre med digitalisering og skjerpet IKT-sikkerhet på agendaen.

Ser vi mulighetene?

Bransjen ser utfordringene – men ser vi også mulighetene og alternativene som dette åpner opp for? En ting er sikkert: Ingen virksomhet står alene med tanker om strukturendringer, salg eller sammenslåinger. Torsdag 2. september inviterer derfor Samfunnsbedriftene Energi til seminar sentralt i Oslo med dette som tema. Her vil du møte sentrale aktører som vil dele egne tanker og erfaringer om de endringsprosesser som bransjen står i.

Seminaret vil bli avholdt fysisk i Oslo Militære Samfunn fra kl. 10:00 til 16:00. Din seminarbillett inkluderer også middag om kvelden for de som ønsker det.

Selvsagt skjer alt i samsvar med de til enhver tid gjeldende smittevernråd, herunder forsvarlig deltakerantall.

Praktisk:

Dato: 2. september 2021

Sted: Oslo Militære Samfunn, Oslo

Pris: Gratis seminar og middag for medlemmer av Samfunnsbedriftene
Pris øvrige: 1500 kr

Program er under utarbeidelse, men du kan allerede nå reservere din plass etter «førstemann til mølla» prinsippet til seminar og/eller middag.


Bilde: Hurum Kraft AS. Foto: Jill Johannessen