Er vi på vei mot et bredbånd i verdensklasse?

Er vi på vei mot et bredbånd i verdensklasse?

Om det ikke har vært tilstrekkelig fokus på ekombransjen tidligere, så har koronapandemien ettertrykkelig satt denne på agendaen. Vi har fått med oss sentrale personer i Telenor og NKOM, samt lederen av et bredbåndselskap som kjenner hverdagen i Distrikts-Norge, og sammen tar vi for oss dagsaktuelle temaer i bransjen.

Hvordan ser Telenor for seg avviklingen av kobbernettet og overgangen til «det som kommer etter»? Og hvordan vil introduksjon av 5G påvirke bransjen?

Hvordan vil det fremtidige bredbåndsnettet se ut, i hvilken grad vil fiber, radio og andre kommunikasjonsløsninger jobbe sammen med 4G/5G?

Hva med tredjepartsadgang til fiber og infrastruktur, jamfør den nye bredbåndsloven?

Ifølge bredbåndsloven skal NKOM nå «Sikre utbyggere av faste og mobile bredbåndsnett informasjon om hvilke fysiske infrastrukturer som finnes, samt hvilke bygge- og anleggsarbeider som planlegges iverksatt». Hvordan sikrer vi samfunnskritisk informasjon i lys av dette?

Program:

Framtidens nett:

Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør Telenor

Hvordan ser det fremtidige bredbåndsnettet ut, i hvilken grad vil mobilnettene konkurrere mot fibernettene? Og hva med lavbanesatellitter – vil de være en konkurrent til de tradisjonelle nettene? Hvordan sørger vi for at alle får et tilbud?

Sikkerhet og kostnader:

Per Erik Heimdal, avdelingsdirektør for teknologi NKOM

Den nye bredbåndsutbyggingsloven vil medføre et økt innsyn i planlagt og eksisterende passiv ekomførende infrastruktur.

I tillegg jobber Nkom med en kartlegging av fiberinfrastruktur. Hvordan sikrer vi som samfunn at vital samfunnskritisk informasjon som i utgangspunktet ikke skal være offentlig forblir det?

Er det en konflikt mellom behov for å ivareta sikkerheten på den ene siden og legge til rette for kostnadseffektiv utbygging og drift av bredbånd på den andre siden?

Utfordringer for en lokal bredbåndaktør:

Arild Fredriksen, daglig leder i Trollfjord Bredbånd

Kort oppsummering og mulighet for deltagerne til å stille spørsmål til innlederne

  

Deltagere: Alle Samfunnsbedriftenes medlemmer

Dato: 21. oktober

Tidspunkt: 12.00 - 13.00

Pris: Gratis

 

Platform: Zoom - alle påmeldte får tilgang med lenke

 

Foto: iStock