Bærekraft i ledergruppen og styrerommet – digitalt kurs (live)

Bærekraft i ledergruppen og styrerommet – digitalt kurs (live)

Hvordan sikre virksomhetens fokus på bærekraft og samfunnsansvar? Kan vi levere samfunnsoppdraget på en måte som både er mer bærekraftig og mer lønnsom? Velkommen til webinar 21. mars.

Kurset legges opp med forelesninger og gruppearbeid/erfaringsutveksling blant deltakerne, og strekker seg over 3-3,5 timer og leveres digitalt via Teams eller Zoom.

Dette ser vi nærmere på i kurset:

  • Perspektiver på bærekraft, samfunnets forventinger og virksomheters ansvar
  • Krav fra myndigheter og EU – hva er relevant for samfunnsbedriftene?
  • Styret og ledelsens ansvar i forhold til bærekraft
  • Bærekraft i relasjon til samfunnsoppdraget, kostnadseffektivitet og lønnsomhet
  • Bærekraftig strategi versus bærekraftstrategi
  • Hvordan bli mer bærekraftig: fra visjon og strategi til handling
    • Innovasjons og mulighetsperspektivet
  • Omstillings og endringsprosessen
  • Rapportering av bærekraft - verktøy, metoder og standarder

Maks antall deltagere: 12

Tidspunkt: 21.03 kl. 08:30-12.00

Ønsker du å delta, meld deg på her innen fredag 17. mars

Pris: 3400,- / ikke medlem 4400,-

Kursdagen: Kurset strekker seg over 3-3,5 timer og leveres digitalt via Teams eller Zoom. Lenke til kurset blir sent ut dagen før.

Kurset passer for:

Kurset retter seg først og fremst mot de som er / kan bli styremedlem, daglig leder eller sitter i ledergruppen i en offentlig eid virksomhet (samfunnsbedrift). Kurset gir en god innføring i prosessen med å utvikle virksomheten til økt samfunnsansvar og økt fokus på bærekraft, samt oppfølging av bærekraftig satsning og omstilling.

Kursmateriell:

Deltagerne vil få tilgang til en OneDrive mappe med kursmateriell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset.

Foredragsholder:

Foredragsholder er Ole Sverre Spigseth. Han har solid erfaring med strategi, forretningsutvikling og omstilling. Han har de siste årene spesialisert seg på bærekraft med utdanning fra blant annet University of Cambridge og Oxford, samt sertifiseringer innen bærekraftsrapportering. Han har holdt kurs innen bærekraft for mange hundre deltagere. Spigseth jobber også som konsulent i både små og store norske og internasjonale virksomheter. Han har bakgrunn fra en rekke lederstillinger, som mellomleder, toppleder og styreleder. 

Spørsmål/veiledning i etterkant:

Kursholder er tilgjengelig for spørsmål/veiledning i etterkant dersom kursdeltagere ønsker mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, inntil én time. Kursholder kan kontaktes: ole@spigseth.com