Bærekraftrapportering for samfunnsbedrifter – digitalt kurs (live)

Bærekraftrapportering for samfunnsbedrifter – digitalt kurs (live)

Kurset gir deg en oversikt over verktøy, standarder og metoder, samt inspirasjon, for å rapportere på bærekraft i egen virksomhet. Velkommen til webinar den 28. Mars.

Det er lett å gå seg vill i ulike rammeverk og standarder når man skal rapportere om bærekraft i virksomheten. På dette kurset får du en innføring i viktige prinsipper for rapportering, med utgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative og kravene vi ser komme fra EU.

Kurset legges opp med forelesninger og gruppearbeid/erfaringsutveksling blant deltakerne.

Dette ser vi nærmere på i kurset:

  • Nåværende og forventede fremtidige krav fra myndigheter og EU – hva er relevant for samfunnsbedriftene?
  • Oversikt over verktøy, metoder for rapportering av samfunnsansvar (klimaregnskap og åpenhetsloven), sertifiseringer, retningslinjer og standarder – hva er relevant for samfunnsbedriftene?
  • Bærekraftsrapporten steg for steg

Maks antall deltagere: 12

Pris: 3400,- / ikke medlem 4400,-

Tidspunkt: 28. Mars 12.00-15.30

Ønsker du å delta, meld deg på her innen fredag 24. mars 2023

Kurset passer for:

Daglige ledere, bærekraftsansvarlige, fagledere innen HMS, juridisk, miljø, HR, kommunikasjon/marked.

Kursdagen: Kurset strekker seg over 3-3,5 timer og leveres digitalt via Teams eller Zoom.
Lenke til kurset blir sent ut dagen før.

Kursmateriell:

Deltagerne vil få tilgang til en OneDrive mappe med kursmateriell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset.

Foredragsholder:

Foredragsholder er Ole Sverre Spigseth. Han har solid erfaring med strategi, forretningsutvikling og omstilling. Han har de siste årene spesialisert seg på bærekraft med utdanning fra blant annet University of Cambridge og Oxford, samt sertifiseringer innen bærekraftsrapportering. Han har holdt kurs innen bærekraft for mange hundre deltagere. Spigseth jobber også som konsulent i både små og store norske og internasjonale virksomheter. Han har bakgrunn fra en rekke lederstillinger, som mellomleder, toppleder og styreleder. 

Spørsmål/veiledning i etterkant:

Kursholder er tilgjengelig for spørsmål/veiledning i etterkant dersom kursdeltagere ønsker mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, inntil én time. Kursholder kan kontaktes: ole@spigseth.com