Fjernarbeid og retten til å koble av - SGI Europe Norge

Fjernarbeid og retten til å koble av - SGI Europe Norge

Lurer du også på hva som er siste nytt om fjernarbeid – fra EU og i Norge? Hva skjer med arbeidsgivers styringsrett og retten til ikke å være tilgjengelig? Kan dette være et tema å samarbeide om for det norske arbeidslivet? 

Nå kan du få en faglig oppdatering fra sentrale aktører. Det vil også bli tid til spørsmål og diskusjon. 

Onsdag 1. februar kl. 9-11 i Nationaltheatrets møtesenter, Vika, Oslo.

SGI Europe Norge inviterer deg til å delta på vårt 2-timers seminar om fjernarbeid og hvordan Norge og norske organisasjoner i arbeidslivet jobber med dette temaet i EU. 

Siste nytt om forhandlingene i EU 

Først innleder statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Deretter vil arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen, ved den norske EU-delegasjonen, orientere om det som skjer i EU og relevansen for norsk arbeidsliv. Generalsekretær Valeria Ronzitti i SGI Europe forteller om hvordan arbeidslivets parter i EU jobber på vegne av norske interesser. Jeanette Grenfors, leder av Social Affairs Board i SGI Europe, og ekspert på internasjonale arbeidslivsspørsmål i Sveriges Kommuner og Regioner (SKR) har ferske nyheter fra forhandlingene om mulig nytt EU-direktiv.  

Samarbeid i EU for norske interesser 

Vi inviterer til samtale om hvordan arbeidslivets parter i Norge kan samarbeide om fjernarbeid og retten til å koble av (‘right to disconnect’). Vi vil høre fra flere arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om deres arbeid på dette området. Programmet er under arbeid. 

Seminaret er åpent for alle som er interessert i å lære mer om fjernarbeid – og hvordan arbeidslivets parter kan samarbeide overfor EU. Det vil være mulighet for spørsmål og diskusjon underveis. 

Ønsker du å delta, vennligst meld deg på her innen mandag 23. januar

Vi har 50 plasser og plassene vil bli tildelt etter "først til mølla"-prinsippet. 

Vi gleder oss til å se deg på seminaret! Det vil bli enkel servering og mulighet til å slå av en prat før og etter seminaret. 

Med vennlig hilsen 

SGI Europe Norge

SGI Europe Norge er del av den europeiske sosiale dialogen. I SGI Europe samles arbeidslivsaktører som leverer tjenester av allmenn interesse. Den norske seksjonens medlemmer er Spekter, KS, Samfunnsbedriftene og Staten v/KDD. Les mer om SGI Europe her. 

Programmet vil bli oppdatert. 

__________________________________ 

 

Formål:  

  1. å øke bevissthet og kunnskap om aktuelle prosesser i EU, på arbeidslivsområdet og i partssamarbeidet, og hvordan dette vil/kan påvirke norsk arbeidsliv.  
  2. å stimulere til samarbeid nasjonalt om arbeidslivssaker og – prosesser i EU, for å kunne gi innspill til eller påvirke der vi har felles interesser. 

Målgruppe: Ledere og ansatte i arbeidslivets organisasjoner, AID, KDD – som jobber med den europeiske dimensjonen i arbeidslivet. 

Pris: Gratis 

Tid/sted: Onsdag 1. februar kl. 9-11 i Nationaltheatret møtesenter, Oslo.