Hvem skal betale for strøm til fergene?

Hvem skal betale for strøm til fergene?

Kraftfylka, Samfunnsbedriftene, Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) og Norske Havner arrangerer torsdag 2. september kl. 10:00-12:00 et webinar om elektrifisering av ferjedriften.

Omstilling til fergetransport med fornybar elektrisk kraft er nødvendig, men også kostbar. I dag dekkes infrastruktur i stor grad over budsjettene til fylkeskommunene – og dermed innbyggerne i områder med mange ferger. Hvordan skal staten, fylkeskommuner, kommuner, havner og nettselskaper samarbeide om overgang til elektrisk fergedrift slik at den blir både effektiv og kostnadsbesparende for lokale innbyggere?

 

Tid: 2. september kl. 10.00-12.00

Sted: Digitalt - lenke blir sendt i forkant av webinaret

Pris: Gratis