Intro til digitale teknologier

Intro til digitale teknologier

Hva er egentlig kunstig intelligens og tingenes internett? Hvordan brukes avansert dataanalyse? Hvilke muligheter ligger i autonome systemer?

I samarbeid med Digital Norway tilbyr vi kurs i digital teknologi. Bli med på kurs, og få tilsendt fem korte introduksjoner til digital teknologi per e-post. Hvert kurs tar omtrent 5-10 minutter, det vil si at du på til sammen under en time kan øke din forståelse av hvordan digital teknologi henger sammen! Underveis vil du i tillegg få invitasjon til korte webinarer som går litt dypere inn på tematikken.

Påmeldingsfrist: 2. juli

 

Les mer om kurset her!