Intro til digitale teknologier

Intro til digitale teknologier

Hva er kunstig intelligens og tingenes internett? Hvordan brukes avansert dataanalyse? Hvilke muligheter ligger i autonome systemer? Som medlem av Samfunnsbedriftene kan du få svarene den 31. august.

I samarbeid med Digital Norway tilbyr vi kurs i digital teknologi. Bli med på kurs, og få tilsendt fem korte introduksjoner til digital teknologi per e-post. Hvert kurs tar omtrent 5-10 minutter, det vil si at du på til sammen under en time kan øke din forståelse av hvordan digital teknologi henger sammen! Underveis vil du i tillegg få invitasjon til korte webinarer som går litt dypere inn på tematikken.

Påmeldingsfrist: 27. august

I dette webinaret, som er det første i en serie på fem, møter du Øivind Breivik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene, Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway, og Silje Morlandstø, ansvarlig for digitale kanaler i DigitalNorway.

Webinaret er åpent for alle våre medlemmer. Du trenger ikke å være påmeldt læringsreisen for å delta. Sett av tid i kalenderen, og klikk her for å få med deg streamingen den 31. august.

Fra kl. 08:30 vil du i løpet av 30 korte minutter få høre om:

  • Hva vi i Samfunnsbedriftene mener er viktig å sette søkelys på når det gjelder kompetanseheving
  • Hvilken kompetanse DigitalNorway erfarer er viktig for små og mellomstore bedrifter å få bedre kontroll på
  • Hvordan en læringsreise legges opp, og hva du kan forvente deg som deltaker
  • Hvilke temaer du lærer om i de ulike læringsreisene
  • Hvordan du kan være med på å bestemme tema for læringsreise nummer fire

Digitalisering, steg én: Øk grunnkompetansen din

Først ut av læringsreisene er en introduksjon til digitale teknologier. Dette er et kortfattet kurs der du får tilsendt kjappe innføringer i ulik digital teknologi for å øke forståelsen for hvordan digital teknologi benyttes, og hvordan de ulike teknologiene henger sammen. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen. Les mer og meld deg på webinaret.

Her lærer du for eksempel om hvordan vi bruker avansert dataanalyse, hvilke muligheter som ligger i autonome systemer, og hva kunstig intelligens og tingenes internett egentlig er.

På slutten av læringsreisen holder vi et webinar sammen med en ekspert på digital teknologi, der du kan stille de spørsmålene du ikke har fått svar på i løpet av kurset. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på læringsreisen.

Lenker

Les mer og meld deg på webinaret

Klikk her for å få med deg streamingen den 31. august