Kom i gang med bærekraft - fysisk kurs

Kom i gang med bærekraft - fysisk kurs

Vi opplever en sterk økning i behovet for kompetanse på bærekraft. Kurset gir en praktisk innføring i hvordan du kan jobbe systematisk og strategisk med bærekraft i din virksomhet.

OBS: Dette kurset er fulltegnet. Ta kontakt med Jill Johannessen dersom du er interessert i å delta i et kurs ved en senere anledning.

Kurset vil fokusere på hvordan du kan bruke FNs bærekraftsmål i arbeidet med å gi samfunnsansvar en helhetlig og operativ ramme, samt metoder for identifisering og prioritering av tema.

Kurset legges opp med forelesninger og gruppearbeid/erfaringsutveksling blant deltakerne.

Dette ser vi nærmere på i kurset:

 • FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for bærekraftsarbeidet
 • Bærekraft i norsk/EØS kontekst
 • Analyse av forretningsmodell, aktiviteter, relasjoner og prosesser i et bærekraftperspektiv
 • Kartlegging og prioriteringer:
  • Interessentanalyse
  • Vesentlighetsanalyse
 • Hvordan bli mer bærekraftig:
  • Tiltak og suksessfaktorer
  • Balanse kortsiktig og langsiktig
  • Bærekraft som driver for innovasjon, omstilling og endring
 • Rapportering av bærekraft - verktøy, metoder og standarder

Maks antall deltagere: 16

Pris: medlem 3900,- / ikke medlem 4900,-

Tidspunkt: 8 mars kl. 9.00.15.00, lunsj er inkludert.

Kurssted: Samfunnsbedriftene, 6 etg., Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Ønsker du å delta, meld deg på her innen fredag 3. mars 2023

Kurset passer for:

Daglige ledere, bærekraftsansvarlige, fagledere innen HMS, juridisk, miljø, HR, kommunikasjon/marked med flere.

Kursmateriell:

Deltagerne vil få tilgang til en OneDrive mappe med kursmateriell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset.

Foredragsholder:

Foredragsholder er Ole Sverre Spigseth. Han har solid erfaring med strategi, forretningsutvikling og omstilling. Han har de siste årene spesialisert seg på bærekraft med utdanning fra blant annet University of Cambridge og Oxford, samt sertifiseringer innen bærekraftsrapportering. Han har holdt kurs innen bærekraft for mange hundre deltagere. Spigseth jobber også som konsulent i både små og store norske og internasjonale virksomheter. Han har bakgrunn fra en rekke lederstillinger, som mellomleder, toppleder og styreleder. 

Spørsmål/veiledning i etterkant:

Kursholder er tilgjengelig for spørsmål/veiledning i etterkant dersom kursdeltagere ønsker mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, inntil én time. Kursholder kan kontaktes: ole@spigseth.com