Kurs i krisehåndtering

Kurs i krisehåndtering

Under en krise må du som leder ha en klar rolle, selv om også du er usikker på hva det er som egentlig skjer. Hvordan skal du i tillegg håndtere usikkerheten og konfliktene som kan dukke opp i en krisesituasjon?

På dette webinaret får du stille spørsmål underveis. Vi arbeider med konkrete scenario som gjør at det oppleves som et interaktivt klasserom.

  • Ledelse i krise – hvordan skiller det seg fra «vanlig» ledelse? Og hvorfor er forskjellen viktig?
  • Hvordan drive krisehåndtering over tid – kan det bli for mye?
  • Koronasituasjonen – når går du over fra kriseledelse til «vanlig» ledelse?
  • Hva er spesielt viktig å fokusere på i denne situasjonen, hvor vi i tillegg sitter langt unna hverandre?
  • Feller det er viktig å unngå ved kriseledelse og krisehåndtering
  • Hvordan forbereder vi oss på å møte de neste 500 dagene?

Det er en begrensning på 100 deltakere for å kunne besvare spørsmål underveis i webinaret. Der ikke alle spørsmålene blir besvart som følge av mange spørsmål, åpnes det for en mer uformell sesjon med samtale rundt de resterende spørsmålene.

Om webinarlederen:

Samfunnsbedriftene har engasjert Ole André Bråten som har en spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen.

Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnssikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Han har bred erfaring med utvikling og implementering av digitale læringsplattformer - lokalt regional og nasjonalt. Kriseforskeren har nylig lansert Krisepodden - en podcast for ledere, som en del av den nasjonale dugnaden. Lytt gjerne her til den før webinaret.

 

Tid: 16. september fra kl 10:00 - 11:30

Hvem: Kursleder er Ole André Bråten, rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter

Sted: "webinar" på plattformen Zoom

Målgruppe: alle med lederfunksjoner

Pris: kr 1500,-

(Foto: Ante Hamersmit / Unplash)