Kvinner i samfunnsbedriftene

Kvinner i samfunnsbedriftene

KS Bedrift inviterer kvinnelige ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter til nettverket Kvinner i samfunnsbedrifteneKurset går over tre samlinger, og målet er å gi flere kvinner det de trenger for å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i samfunnsbedriftene.

 

Andre samling - Hvordan ta steget opp og frem?

Tirsdag 14. januar

Fra kl. 11.30 Enkel lunsj ved møterommet 

Kl. 12.00 Åpning ved adm. dir. Øivind Brevik

Kl. 12.05 – 13.00 Hvordan står det til i samfunnsbedriftene?
Linda Mortensen Midtbø, Flora Havn
Kjersti Terese Stormo, Bodø Havn

Kl. 13.00 - 13.30 Pause

Kl. 13.30 - 14.45 Det er forskjell på menn og kvinner – Hva viser forskningen, hva er eksemplene?
Anne-Grethe Solberg, Gender Balance
Marie Louise Sunde, #HunSpanderer

Kl. 14.45 - 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 16.30 Gruppearbeid

Kl. 16.00 – Presentasjon av gruppearbeid

Kl. 16.30 - 17.00 Pause

Kl. 17.00 - 18.00 Om å velge utradisjonelt
Sigrun Prestbakmo, ordfører i Salangen kommune
Elise Gustavsen, kommunaldirektør i Øksnes kommune

Kl. 19.00 Middag på Delicatessen, Aker Brygge


Onsdag 15. januar

Kl. 09.00 - 10.00 «Rekk opp hånda!»
Hilde Widerøe Wibe, Corporate Communications
Steinar Q. Andersen, KS Bedrift

Kl. 10.00 - 10.30 Pause

Kl. 10.30 - 11.30 Fra mannsdominert til mangfold
Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant
Erica Grunnevoll, CoachTeam

Kl. 11.30 Veien videre

Kl. 11.45 Lunsj hos KS Bedrift i 6. etasje

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo 

Reise og overnatting dekkes og ordnes av deltakerne selv. Samlingene er lagt opp til å gå fra lunsj til lunsj.

Om du ønsker å delta i dette nettverket, ta kontakt med Oda Totland Bongom.


Les mer om nettverket

Dato for neste samling:

  • 10. - 11. mars 2020:  «Hva forventes det av en kvinnelig toppleder og styreleder?»

Bildet er fra første samling. Foto: Jill Johannessen