Kvinner i samfunnsbedriftene

Sara Khan, Randi Flesland, Hanne Bjurstrøm og Dyveke Hamza er blant innlederne i nettverket "Kvinner i samfunnsbedriftene".

KS Bedrift inviterer kvinnelige ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter til nettverket Kvinner i samfunnsbedrifteneKurset går over tre samlinger, og målet er å gi flere kvinner det de trenger for å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i samfunnsbedriftene.

Vi ønsker aktive deltakere som viser engasjement og har ambisjoner om å påta seg nye oppgaver i bedriften de jobber i. Kurset legger opp til forelesninger, drøftinger og workshops. Kurset gir et bredt nettverk i alle bransjene KS Bedrift organiserer, og vi tar sikte på å tilby mentorer til deltakerne.

Program første samling: Hvordan styrker mangfold samfunnsbedriftene?

Tirsdag 5. november 
Kl. 12.00 Åpning

Kl. 12.10 Hvordan står det til i samfunnsbedriftene? 

Anne Hjort, brannsjef Asker og Bærum brannvesen IKS
Laila Lien Østgård, daglig leder/brannsjef Valdres brann- og redningstjeneste

Kl. 13.00 Pause

Kl. 13.20 Har vi et likestilt arbeidsmarked?
Mari Teigen, leder Core, Senter for likestillingsforskning
Anne Green Nilsen, AU-medlem Fagforbundet

Kl. 14.20 Pause

Kl. 14.40 Slik oppnås full likestilling i samfunnet
Randi Flesland, tidligere direktør i Avinor og Forbrukerrådet
Kari E. Krogstad, president and CEO i Medistim ASA

Kl. 15.40 Pause

Kl. 16.00 Mangfold er en suksessfaktor
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
Saera Khan, kundedirektør Ipsos, tidligere stortingspolitiker

Kl. 17.00 - 17.30 Avslutning

Kl. 18.30 Middag

Onsdag 6. november
Kl. 09.00 Slik jobber du for å rekruttere kvinner 
Guri Larsen, fagsjef for rekruttering, DnB 
Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Kl. 10.00 Pause

Kl. 10.30 Hva gjør vi?
Morten Grongstad, konserndirektør AF-gruppen
Dyveke Hamza, direktør i advokatfirmaet Haavind

Kl. 11.30 Lunsj

(Kan bli gjenstand for endring)

 
Dato for samlingene er:

  • 5. - 6. november 2019:  «Hvordan styrker mangfold samfunnsbedriftene?»
  • 14. - 15. januar 2020: «Hvordan ta steget opp og frem – albuer, utdanning, nettverk eller hard jobbing?»
  • 10. - 11. mars 2020:  «Hva forventes det av en kvinnelig toppleder og styreleder?» 

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo 

Pris: kr. 5.000,- per person totalt for alle tre samlinger inkludert lunsj. For virksomheter som ikke er medlem hos KS Bedrift er prisen kr. 8.500,- totalt for tre samlinger.

Påmeldingsfrist: 27. oktober 2019.

Reise og overnatting dekkes og ordnes av deltakerne selv. 

Påmelding til nettverk «Kvinner i samfunnsbedriftene» er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt innen 1. oktober 2019.

Les mer om nettverket her.

Foto: Sara Khan, Randi Flesland, Hanne Bjurstrøm og Dyveke Hamza er blant innlederne på den første samlingen.