Mangfold i samfunnsbedrifter: rekruttering

Mangfold i samfunnsbedrifter: rekruttering

Den 2. februar avholder vi det andre webinaret i vår serie om mangfold og ledelse. Denne gangen ser vi på hvordan gode rekrutteringsprosesser kan fremme mangfoldet.

De fleste ønsker mangfold på alle nivå i bedriftene. Men for å få det til i praksis, kreves det noen grep. Selve ansettelsesprosesen kan være nøkkelen.

Tidligere i denne webinarserien har vi sett på hvordan mangfold styrker bedriften. Og den 3. mars skal vi se på hvordan mangfold gir en bedre arbeidshverdag.​

Hvordan kan gode rekrutteringsprosesser sikre bedre mangfold?

Tid: 2. februar klokka 10.00 – 11.30

Sted: Digitalt (lenke blir tilsendt påmeldte deltakere)

Program:

Kl 10.00 Åpning 

Kl 10.03 Loveleen Rihel Brenna, daglig leder Seema 

Kl 10.23 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS 

Kl 10.45 Joar Sæterdøl Vik, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

 

Samtale: 

Kl 10.45 Guri Larsen, fagsjef for rekruttering i DnB 

Kl 10.50 Jan Røilid, brannsjef, Kristiansandregionens brann og redning IKS

Kl 11.10 Rama Jama, miljøarbeider og familieveileder, Oslohjelpa

Kl 11.15 Øivind Brevik, adm. dir. Samfunnsbedriftene

 

Meld deg på i boksen oppe til høyre.


Bilde: Loveleen Rihel Brenna; foto: Bergen Offentlige Bibliotek.