Bruk av biogass øker og kan bli en vekstnæring i Norge

Bruk av biogass øker og kan bli en vekstnæring i Norge

Samfunnsbedriftene og Biogass Norge inviterer sammen med Rederiforbundet, Avfall Norge og Biogass Oslofjord til webseminar om biogass onsdag 19. august 2020. Du vil få høre sentrale politikere og representanter fra bransjen.

Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi.

Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp fra skip, hvor den kan blandes inn i LNG. Norske arbeidsplasser kan skapes og utslipp kan reduseres i landbruket og fra deponi. Kjent teknologi som bringer oss raskere til målet! Sirkulært og godt bidrag til renere fjorder, bærekraftig oppdrett og mye mer!

Her finner du programmet (OBS: selv om det står oppgitt en fysisk adresse i programmet, vil dette seminaret foregå på nett.)

Sted: Lenke til webkurset vil bli tilsendt på e-post
Møteleder: Anne Marit Post-Melby, Zero

Arrangementet er gratis men krever påmelding.

Foto: Andrey SharpiloUnsplash